PWIK Nowy Tomyśl
Powróć do: strona główna

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (przetargi zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny,  gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od dziś. nasi Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowalnych będą wysyłać do Państwa, poprzez platformę zakupową zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.

PLATFORMA ZAKUPOWA - kliknij w link


Proszę kliknąć w link aby przejść do strony internetowej platformy zakupowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.

Strona dostępna jest również pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwiknt

 

Jak to wygląda w praktyce:

• Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link, który „przeniesie” bezpośrednio do postępowania,

• Na stronie postępowania będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ewentualnie dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.),

• Państwo podajecie przy danej pozycji zamówienia propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty,

• Całość zwrotnie przesyłacie Państwo do nas klikając przycisk „Złóż ofertę” na Platformie,

• W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej)

 

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie https://platformazakupowa.pl/

Aby składać oferty, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż będę Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo w Zamówieniach zgodnych z Pzp ważny kwalifikowany podpis elektrniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

 

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań proszę o kontakt z
Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami, przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd PWiK w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.

 

 Link do Regulaminu obowiązującego od 24.05.2020

Link do nowej polityki ochrony danych osobowych obowiązującej od 24.05.2021